מסע בחברה הישראלית 
70 תצלומים

Different soil, common ground